Quick View
258.jpg

Boerewors (500g)

150.00
Quick View
208.jpg

Chilli Bites (500g)

300.00
Quick View
547.jpg

Lean Biltong Slab

240.00
Quick View
394.jpg

Chilli Sliced Biltong (500g)

270.00
Quick View
368.jpg

Biltong Sliced (50g)

50.00
Quick View
396.jpg

Original Bites (500g)

300.00
Quick View
294.jpg

BBQ Bites (500g)

300.00
Quick View
209.jpg

Thin Original Droewors (500g)

270.00
Quick View
395.jpg

Chilli Droewors (500g)

270.00
Quick View
359.jpg

Chilli Bites (50g)

50.00
Quick View
365.jpg

BBQ Bites (50g)

50.00
Quick View
367.jpg

Droewors (50g)

50.00
Quick View
503.jpg
sold out

Biltong Cutter

500.00
Quick View
546.jpg

Fat Biltong Slab

240.00
Quick View
210.jpg

Original Sliced Biltong (500g)

270.00